Direct naar content

Privacy policy

HD handelsonderneming BV verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze verklaring lees je hoe wij vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens.

Wie verwerkt persoonsgegevens?

HD handelsonderneming BV verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect contact hebben of hebben gehad. Dat zijn met name gegevens van afnemers en de medewerkers van afnemers.

Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde inpandige server en op een server van een gespecialiseerde partij. Deze voldoet aan de meest recentelijke beveiligingseisen en wordt maandelijks gecontroleerd en geüpdatet.

Welke gegevens we verzamelen en verwerken?

Er zijn ook persoonsgegevens die we verzamelen en ook kunnen gebruiken. Dit zijn de volgende
gegevens:

Contactgegevens:
- Je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, functie en e-mailadres.
Contactgeschiedenis:
- Wanneer je vragen stelt via onze mail en op de webshop verzamelen wij je persoonsgegevens en IP adres als je in de webshop besteld.
- Wanneer u contact heeft met ons verzamelen wij de persoonsgegevens in de vorm van verzonden berichten (e-mails, brieven) en het gespreksonderwerp.

Wij maken geen gebruik van opname van telefoongesprekken.

Waarvoor verwerken we je persoonsgegevens?

Voor het leveren van bedrijfskleding, veiligheidsschoenen of persoonlijke beschermingsmiddelen hebben we persoonsgegevens nodig. Met je persoonsgegevens zullen we de diensten uitvoeren, zoals:

- We kunnen contact met je opnemen.
- We kunnen de bestelling afleveren op het juiste adres.
- We kunnen financiële administratie in orde maken.
- We kunnen je informeren omtrent een bestelling of bestelhistorie.
- We kunnen een persoonlijke webshop inrichten en onderhouden.
- We kunnen je gegevens verwerken in onze administratie en bijwerken, indien er wijzigingen zijn.
- We kunnen inzichtelijk houden waar we het eerder over gehad hebben. Zo kunnen we klachten, afspraken en vragen teruglezen in contacthistorie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketing- en/of promotiedoeleinden.
Bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en aanbiedingen. We informeren je namelijk graag over nieuwe activiteiten binnen onze organisatie, in de branche of over onze aanbiedingen. Wil je niet benaderd worden voor onze promotie- en marketingdoeleinden? Dan kan dit worden aangegeven door onderaan de e-mail op  de e-mail te reageren, dat je gelieven geen e-mails dient te ontvangen met marketing- en/of promotiedoeleinden.

Hoe gaat HD handelsonderneming BV om met mijn
persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden opgeslagen op de beveiligde inpandige server en op een server van een gespecialiseerde partij. Deze voldoet aan de
meest recentelijke beveiligingseisen en wordt maandelijks gecontroleerd en geüpdatet. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Het delen van persoonsgegevens met derden?

In principe delen we je gegevens niet met andere partijen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Als je bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen ook op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Soms moeten we, op basis van een overeenkomst of reglement, jouw gegevens delen met een andere partij of
organisatie.

Binnen een organisatie, kunnen gegevensbeheerders de namen en adressen zien. Dat kan handig zijn voor het bestellen op naam van verschillende medewerkers en voor het afleveren van bestellingen op verschillende locaties. De gegevensbeheerders van de organisatie en/of het organisatieonderdeel, kunnen je gegevens – net als jijzelf zien maar ook muteren en verwijderen. Wanneer je geen toegang hebt tot de persoonlijke webshop van jouw organisatie, heb je te allen tijde het recht om je gegevens in te zien, te muteren of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons via uw gegevensbeheerder van uw organisatie of neem contact op met info@hd-handel.nl

Dienstverleners die voor ons werken

Natuurlijk worden wij ook geholpen bij het uitvoeren van ons werk door andere dienstverleners.

In dat geval delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. Daarbij maken we duidelijke afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoons gegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten en verwerkersovereenkomsten. Voorbeelden van bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van ons werk, voeren onderstaande werkzaamheden uit.

- Versturen onze pakketten;
- Versturen onze e-mails;
- Beheren onze IT-systemen en internettools.

Cookiebeleid

HD handelsonderneming BV gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken en zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren. Een uit dienst getreden medewerker blokkeren we direct voor bestellingen en dergelijke en verwijderen we na 24 maanden definitief uit ons systeem.
Na elk contact bewaren we de persoonsgegevens maximaal 24 maanden. Heb je hier vragen over,
neem dan contact met ons op via info@hd-handel.nl.

Vragen en feedback

Wij zien het als onze taak en verantwoordelijkheid om je persoonsgegevens vertrouwelijk te verwerken en beschermen. Wij controleren en waarborgen dit privacy statement regelmatig. Mocht
je vermoeden dat wij jouw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerken en beschermen? Neem gerust contact met ons op: 

HD handelsonderneming BV
074-2423362
info@hd-handel.nl

HD handelsonderneming BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement voor het aangaan van een overeenkomst te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Telefoon: 074 - 242 33 62
E-mail: info@hd-handel.nl