Direct naar content

EN 471 - Bescherming door hoge zichtbaarheid bij dag, schemer en nacht

EN 471:2003 Hoge zichtbaarheidskleding voor professioneel gebruik – Beproevingsmethoden en vereisten.

Deze norm legt vereisten vast voor kleding die tot doel heeft de aanwezigheid van de gebruiker visueel te benadrukken om hem meer te laten opvallen in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht (belichting door koplampen van wagens)

Wat houdt deze norm in?

Deze norm heeft als symbool het veiligheidsvestje, met daarnaast boven elkaar twee waarden X en Y. De bovenste waarde (X) geeft aan, aan welke klasse het artikel voldoet. Dit kan klasse 1 tot 3 zijn. Klasse 1 is het minst zichtbaar en klasse 3 het meest. De onderste waarde (Y) geeft de kwaliteit van het reflectieband aan. Dit kan waarde 1 of 2 zijn. Dit geeft aan hoe goed het reflectieband reflecteert. Bij Van Puijenbroek Textiel hebben we alleen reflectieband dat voldoet aan waarde 2 (= de hoogste klasse).

De X waarde en de Y waarde

De X waarde wordt bepaald door het aantal vierkante meter fluodoek en het aantal vierkante meter reflectieband dat in een model zit.

  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Fluor materiaal 0,14 0,50  0,80
Reflectiemateriaal 0,10 0,13  0,20
Gecombineerd materiaal 0,20    

Klasse 1: niet voor werken langs openbare weg
Klasse 2: wegwerkzaamheden met maximaal snelheid 50 km/uur
Klasse 3: langs wegen met hogere toegelaten snelheden

Het fluodoek moet de torso, mouwen en broekspijpen omcirkelen. Het verschil in oppervlakte tussen voor en achterzijde mag maximaal 40% – 60% zijn.
Het reflectieband moet 50mm breed zijn en de ruimte tussen 2 reflectiebanden moet minstens 50mm zijn. Ook moet de afstand van ‘het einde’ van het kledingstuk (dus bijvoorbeeld onderzijde broekspijp) tot de reflectieband minstens 50mm zijn.
De reflectie kan op vele verschillende manieren aangebracht worden.

De Y waarde wordt bepaald door de kwaliteit van het reflectieband. Deze kan waarde 1 of 2 hebben. Waarde 2 reflecteert het beste. Binnen Van Puijenbroek Textiel gebruiken we alleen reflectieband dat aan waarde 2 voldoet.

Welke eisen worden er in de norm gesteld?

  • Een model moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in de norm EN 340
  • Het fluodoek moet voldoende zichtbaar zijn (volgens testen). Het doek dat als contrast gebruikt wordt moet ook aan bepaalde eisen voldoen (mag bijvoorbeeld niet afbloeden)
  • Het fluodoek moet de torso, mouwen en broekspijpen omcirkelen
  • De voor- en achterzijde moeten ongeveer dezelfde oppervlakte aan fluodoek hebben, deze verhouding mag maximaal 40%-60% zijn. Alles wat hierbuiten valt telt niet mee voor de oppervlakte bepalin
  • Voor de oppervlaktebepaling moet uitgegaan worden van de kleinste maat, welke klasse bij welke oppervlakte hoort is te zien in de tabel op de vorige pagina
  • Striping moet minimaal 50mm breed zijn
  • Twee banden striping moeten minimaal 50mm van elkaar verwijderd zijn
  • Striping moet minimaal 50mm van het ‘einde’ van het kledingstuk (bijvoorbeeld onderzijde broekspijp) verwijderd zijn

Ondertussen wordt gewerkt aan een opvolger van de EN 471. Dat is de ISO/DIS 20471. De ISO 20471 zal waarschijnlijk de twee normen die er zijn voor zichtbaarheid (EN 471 voor professioneel gebruik en de EN 1150 voor niet-professioneel gebruik) vervangen. Het onderscheid ‘professioneel’ en ‘niet professioneel’ wordt dan waarschijnlijk vervangen door de kans dat een risico zich voordoet. Een definitieve indeling moet nog worden vastgesteld. Pas daarna kunnen de normen worden herzien. Discussiepunten zijn dan o.a. ‘wat wordt verstaan onder dag en nacht risico’ en ‘welke kleding in welke situatie noodzakelijk is’.