Direct naar content

EN 470-1 - Bescherming bij lassen en verwante werkzaamheden

EN 470-1:1995 Beschermende kleding voor gebruik bij het lassen en aanverwante technieken – Deel 1: algemene vereisten

Deze norm legt de vereisten vast voor lasserskleding. Het betreft hier kleding die bij normale temperaturen een hele dag (8 uur) gedragen kan worden en bescherming biedt tegen kleine spatten van gesmolten metaal, toevallig vlamcontact en UV-straling. De norm handelt niet over beschermende kleding, die gedragen wordt bij speciale laswerkzaamheden.

Vanaf oktober 2007 is deze norm vervangen voor de ISO 11611. De norm EN 470-1 kan nog wel een aantal jaren in kleding gebruikt worden. Nieuw certificeren kan alleen volgens ISO 11611.

Wat houdt deze norm in?

Kleding die aan de norm EN 470-1 voldoet heeft net als de norm EN 531 als symbool het vlammetje. Onder dit symbool staat de norm: EN 470-1. Deze norm bestaat uit een aantal andere normen. De belangrijkste zijn: EN 532 en EN 348.

Verschillende testen

EN 532
Dit is de beproevingsmethode voor beperkte vlamverspreiding. EN 532 wordt ook in de EN 531 genoemd. Voor een uitleg van deze testmethode zie EN 531A.

EN 348
Bepaling van het gedrag van materialen onder invloed van kleine spetters van gesmolten metaal. Bij deze testmethode worden er druppels gesmolten metaal op een verticaal hangend stuk doek gespetterd. Vervolgens wordt bepaald na hoeveel druppels er aan de achterzijde van het doek een temperatuurstijging van 40°C is ontstaan. Het doek moet minstens 15 druppels aan kunnen.

Welke eisen worden er in de norm gesteld?

  • Kleding die aan deze norm voldoet moet altijd aan de voorwaarden gesteld in de norm EN 340 voldoen
  • Zakken aan de buitenzijde moeten voorzien zijn van een klep die aan beide zijden 10mm breder is dan de zak. Behalve zakken die achter de zijnaad geplaatst zijn en een opening hebben van 75mm of minder en verticale zakken onder de heupen met een hoek van 10 graden of minder hoeven ook geen klep te hebben
  • Doortasten moeten altijd voorzien zijn van een klep of klittenband, ook wanneer deze verticaal geplaatst zijn
  • Doortasten die in de zak verwerkt zijn achter het hoekje om hoeven niet van klep of klittenband voorzien te zijn
  • Metalen sluitingen moeten aan de buitenzijde verdekt zijn
  • Plooien e.d. moeten vermeden worden.